hans@lillhagekonsult.se +46 70-688 87 82
Logotyp
Vikten av att sätta rätt mål

Vikten av att sätta rätt mål

Ett gemensamt mål som alla kan enas om är en förutsättning för samsyn och utveckling. Erfarenheten visar att det är av största vikt att alla drar åt samma håll för att skapa långsiktig god utveckling. 

Vägen till utveckling

En attraktiv ort är inte bara god sjukvård, omsorg och utbildning. Den tilltalar också besökare, attraherar till inflyttning av både människor och företag. Vägen dit börjar med ett gemensamt mål.

Allt hänger ihop

Ett näringsliv som utvecklas är en förutsättning för ortens överlevnad. Arbetstillfällen och skattekraft genererar resurser till god offentlig service. Besöksnäring och handel ger invånarna god livskvalité med ett rikt utbud av varor, tjänster och nöjen. 

Detta uppnås genom: 

  • Samstämmig utvecklingsprocess
  • Genomtänkt marknadsföring
  • Ärligt varumärkesarbete
  • Givande nätverksarbete


Jag hjälper er dit med delar av processen eller är med på hela resan.

Läs mer om mina erfarenheter eller eller kontakta mig för ett första möte.