hans@lillhagekonsult.se +46 70-688 87 82
Logotyp
Vem är Lillhage Konsult

Vem är Lillhage Konsult

Med god förmåga att få människor och företag att enas kring gemensamma mål, har jag ägnat de senaste 18 åren åt att skapa bra förutsättningar för ett utvecklat näringsliv.

Personliga egenskaper

Som person drivs jag av utmaningar och högt ställda förväntningar. Min bakgrund som VD för ett näringslivsbolag - ägt av näringslivet med det kommunala näringslivsuppdraget - har gett unik förståelse för båda sidors arbetsvillkor och utvecklingsprocesser.

Målsättning

Att tillsammans med näringslivet, kommuner, regioner och andra organisationer utveckla attraktiva livsplatser.  Med utgångspunkt och förankring i mina tidigare erfarenheter. 

Kompetens

Min portfölj innehåller kompetensen att hjälpa er med: 

  • Projekt- och processledning för organisationer och företag
  • Identifiera och initiera nätverk
  • Hitta samarbetsformer
  • Marknadsföring
  • Varumärkesprocesser


Ladda ner min CV eller kontakt mig så berättar jag med om hur vi kan jobba tillsammans mot era mål.